+36 1 987 6873 eshop@frogpack.hu
0 db 0,00 Ft

Az bevásárló kosara nem tartalmaz termékeket.

A személyes adatok feldolgozása


Személyes adatainak biztonsága számunkra kiemelt fontosságú, ezért szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, hogy milyen jogszabályok alapján kezeljük őket. Továbbá, hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat, kinek adhatjuk át őket és végül, hogy Önnek, mint felhasználónak, milyen jogai vannak e személyes adatok felhasználásában.

 

I. Alapvető rendelkezések

A Frogpack.hu webáruház üzemeltetője és egyúttal az Ön személyes adatainak a felhasználója a Secupack s.r.o. cég. (a továbbiakban: “adatkezelő” vagy “mi”), statisztikai számjel: 28287592, adószám: -- , székhelye: Syrovice 688, 664 67 Syrovice az összes személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR) szóló rendelete alapján dolgozza fel.

2. Ha kérdése merülne fel, bátran forduljon hozzánk:

 • írásban a következő címen: Syrovice 688, 664 67 Syrovice 
 • elektronikus úton, e-mail formájában: eshop@frogpack.hu
 • telefonon: +36 1 987 6873

3. Az általunk árusított termékekhez és szolgáltatásainkhoz az alábbi személyes adatokat használjuk fel:

 • keresztnév és vezetéknév
 • szállítási és számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • kereskedő cég
 • statisztikai számjel és adószám
 • bankszámlaszám és a bank azonosító száma

Webáruházunkban tett látogatása során szerezhetünk információkat az Ön IP címéről és a cookie-król, de ezeket a továbbiakban nem fogjuk felhasználni.

4. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adatkezelő feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, valamint azokat a személyes adatokat is, amelyeket az adminisztrátor a megrendelés teljesítésekor szerzett.

2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

 1. A személyes adatok kezelésének a jogalapja:

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint,
 • az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldése) biztosításában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 • Az Ön hozzájárulása a személyes adatok feldolgozáshoz közvetlen marketing biztosítása céljából (különösen üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése céljából) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint; összefüggésben az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével abban az esetben, ha nem került sor a termék vagy a szolgáltatás megrendelésére.

 

2. A személyes adatok kezelésének célja:

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jog alapján fennálló jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor meg kell adni a személyes adatokat (név és cím, kapcsolattartási adatok), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy  az adatkezelő részéről a szerződés teljesítése,
 • hírlevelek küldése és egyéb marketing tevékenységek.

 

3. A GDPR 22. cikke szerint az adatkezelő részéről nem történhet automatikus egyéni döntéshozatal.

 

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az adatkezelő az alábbi időtartamig őrzi meg az adatokat:

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ilyen szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat végetértétől számított 15 évig),
 • addig, amíg a személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásának jóváhagyása visszavonásra nem kerül, vagyis legfeljebb 15 évig, amennyiben a személyes adatok a beleegyezés alapján vannak feldolgozva.

2. A személyes adatok megőrzési időtartama lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei az alábbiak:

 • mindazok, akik az adásvételi szerződés alapján részt vesznek a termékek szállításában, a szolgáltatásokban és a kifizetések végrehajtásában,
 • a webáruház üzemeltetését biztosító szolgáltatók,
 • azok, akik a marketinges szolgáltatásokat biztosítják.

2. Az adatkezelő nem kíván továbbítani a vásárló személyes adatait harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek.

 

VI. A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai

1. A GDPR-ben meghatározott feltételek alapján Önnek joga van:

 • a GDPR 15. cikke alapján hozzáférni a személyes adataihoz,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez a GDPR 16. cikke alapján,
 • személyes adatok feldolgozásának korlátozásához a GDPR 18. cikke alapján.
 • a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke alapján.
 • fellebbezni a személyes adatok feldolgozását illetően a GDPR 21. cikke alapján
 • a személyes adatok átviteléhez a GDPR 20. cikke alapján,

a személyes adatok feldolgozásának írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásához az adatkezelő címére vagy e-mail címére írva, mely megtalálható az alapvető rendelkezések pont alatt, vagy az elérhetőségek alatt.

2. Ha kétségei vannak a jogainak betartásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Elektronikus úton az eshop@frogpack.hu e-mail címen, vagy írásban a Secupack, s.r.o., Syrovice 688, 664 67 Syrovice címünkön. A lehető leghamarabb reagálunk az Ön kérelmére. A rendelet szerint legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésünkre kérelme feldolgozására. 

3. Továbbá joga van panaszt benyújtani a A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatvédelmi jogát megsértették.

 

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett az adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adatok és a személyes adatok elektronikus és papír formában történő tárolásának biztosítása érdekében.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személy férhet hozzá.

 

VIII. Záró rendelkezések

1. A megrendelés elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy megismerkedett az adatvédelmi tájékoztatóval és teljes mértékben elfogadja azok feltételeit.

2. Az online űrlapon történő beleegyezés beikszelésével Ön elfogadja ezeket a feltételeket. A beelegyezés beikszelésével megerősíti, hogy  hogy megismerkedett az adatvédelmi irányelvekkel  és teljes mértékben elfogadja azok feltételeit.

3. Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi feltételek új verzióját feltöltjük weboldalunkra.

 

 

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.